News Ticker

GOTC Rise to Power 7

GOTC 1st Pro WMMA bout Jessica "The Zombie" Zomcik &  Stacey “Mad Dog” Sigala

08 Jessica “The Zombie” Zomcik via armbar (dislocated) Stacey “Mad Dog” Sigala 1:16 rd 1

UA-43394408-1